COMISSIÓ PEDAGÒGICA

La Comissió de Treball Pedagògic sorgeix de la necessitat, tant per part de l'equip directiu i docent com de les mateixes famílies, de trobar un espai comú on compartir pensaments,  dubtes i propostes al voltant del projecte pedagògic de la nostra escola i on treballar sinèrgicament perquè l'experiència dels infants pugui ser la més rica i transversal possible. És el fòrum on famílies i docents ens trobem per escoltar-nos, coordinar actuacions i dissenyar la millor forma perquè tothom dins de la comunitat escolar pugui aportar el seu coneixement i les seves inquietuds.


La Comissió Pedagògica engloba diferents subcomissions i grups de treball:
- Subcomissió El Món i Jo
- Subcomissió Igualtat i Diversitat
- Subcomissió Sostenibilitat
- Grups de treball d’Experts itinerants

SUBCOMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

EL MÓN I JO

EXPERTS ITINERANTS

IGUALTAT I DIVERSITAT

ACOLLIDA FAMÍLIES

SOSTENIBILITAT

Notícies de la comissió

 Carrer Roger de Flor 217, 08025, Barcelona