top of page
PAULA PISSARRA.jpg
Comissió de Comunicació

Des de la Comissió de Comunicació donem suport i treballem per millorar la comunicació interna entre les famílies, l’AFA i l’equip directiu/docent de l’escola a través de les diferents vies de comunicació existents.


També proporcionem a les famílies informació externa que pugui ser d’interès (recomanacions, projectes del barri, convocatòries, activitats, etc…).

 

Actualment tenim les següents vies de comunicació: web, mail, twitter, remind i cartells informatius.

Notícies de la comissió
bottom of page