top of page
PLANTA PATI.jpg
Comissió Pati

La Comissió Pati és una comissió de treball pedagògic mixta formada per famílies de l'AFA i equip docent /directiu de l'escola.


La Comissió Pati engloba dues línies de treball:

  • Grup de Treball Manteniment Pati

  • Grup de Treball Projecte Pati

 

El grup de treball de manteniment del pati és un grup de treball mixt (membres de l’AFA, docents i Equip Directiu) que també forma part del Projecte Escoles + Sostenibles de l’Escola 9 Graons.

 

Dins aquest grup de treball es realitzen reunions amb l’Equip Directiu i/o representants docent per conèixer les necessitats immediates del nostre pati i reunions internes amb els membres del grup de treball per assolir els objectius establerts incloent: 

 

  • Realitzar el manteniment dels elements del pati que estan en mal estat o cal revisar.

  • Repensar elements del pati per millorar i/o construir les zones de joc o tipologies de joc que s’hi desenvolupen.

  • Proposar a l’escola solucions per les necessitats que sorgeixin al pati en cada curs i/o gestionar pressupostos amb els proveïdors, si és necessari.

  • Aconseguir materials reutilitzats/reciclats per incorporar com a nous elements de joc al pati o per substituir els existents.

 

El grup de treball projecte pati treballa per donar continuïtat i desenvolupar el projecte “Construïm el pati que volem”, a través de processos participatius de reflexió, disseny i construcció del pati, implicant a tota la comunitat educativa, basat en criteris coeducatius i de sostenibilitat. El projecte es va iniciar el curs 2020--2021 amb una primera fase de diagnòstic participatiu parcialment subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona que va finalitzar el desembre 2021.

La segona fase del projecte té per objectiu la definició de les línies estratègiques a seguir i el procés de co-disseny de l’espai, per a la qual es buscarà identificar i sol·licitar subvencions per cofinançar les activitats de continuïtat.

Notícies de la comissió
bottom of page