top of page
Imatge contes_edited_edited.jpg
Comissió d'Igualtat i Diversitat

La Comissió d'Igualtat i Diversitat és una comissió mixta de treball pedagògic, formada per famílies de l'AFA que treballen conjuntament amb l'equip directiu i docent de l'escola.

 

Volem visibilitzar i apropar la diversitat a la comunitat de l’Escola 9 Graons, trencant amb els prejudicis i les falses creences que s'amaguen en la construcció de la realitat dels nostres infants.

 

Els nostres principals objectius són:

  • Informar, difondre i sensibilitzar

  • Dotar-nos d’eines per la prevenció de relacions abusives, de violència masclista, discriminació racial, discriminacions basades en la diversitat funcional, cultural, afectivo/ sexual i gènere, étnico cultural i religiosa

  • Generar i promoure espais d’escola segurs

  • Potenciar actituds i comportaments en les relacions interpersonals que facin efectius els valors de l'equitat i el respecte mutu.

 

Què entenem per igualtat, inclusió i diversitat? 

 

La igualtat, la inclusió i la diversitat, dins d'un context escolar, implica crear un entorn que valora i respecta les diferències individuals, culturals i socials d'infants, famílies i equip administratiu, docent i directiu. 

 

Igualtat: tractar als infants i a les famílies en conjunt amb justícia i respecte, independentment dels seus orígens, identitats de gènere, capacitats i necessitats especials. Això implica que tothom tingui igualtat d'oportunitats per a l'educació i el desenvolupament personal, independentment de les seves característiques individuals o socials. Garantir que tots els infants tinguin igualtat d'oportunitats per a l'educació i el desenvolupament personal, i que se'ls tracti de manera justa i sense discriminació en l'educació i la vida escolar. Això ajuda a crear un entorn educatiu equitatiu, just i respectuós per tothom. 

 

Inclusió: garantir que tots els infants i les seves famílies, independentment dels seus orígens, identitats de gènere, capacitats i necessitats especials, siguin acollits i respectats i puguin participar plenament en l'educació i la vida escolar. Evitar la discriminació. 

 

Diversitat: les diferents característiques que poden tenir els infants i les seves famílies, incloent diferències i individualitats culturals, lingüístiques, ètniques, de gènere, de religió, de capacitat i d'altres aspectes que les fan úniques. Entendre la diversitat com a font de riquesa per a la comunitat escolar, ja que això ajuda a crear un entorn enriquidor on els infants puguin aprendre els uns dels altres i desenvolupar una comprensió més profunda i respectuosa de les diferències. 

 

Tot això ajuda a promoure una educació més justa, equitativa i respectuosa per a totes les persones que formem part de 9Graons, especialment per als nostres infants.

 

Si us plau, no dubteu en fer-nos arribar les vostres aportacions!

Notícies de la comissió
bottom of page