Pintant paret musical.JPG
COMISSIÓ DE TEMPS DE LLEURE EDUCATIU

Des de les subcomissions de la Comissió de Temps de Lleure Educatiu es treballarà per ajudar a l'AFA en la coordinació i gestió dels serveis que s'ofereixen fora dels horaris lectius de l'escola, juntament amb la fundació que ofereix els serveis de monitoratge i menjador en aquests espais.

La Comissió de Temps de Lleure Educatiu es composa de 2 subcomissions:

  • Subcomissió Extraescolars i Casals

  • Subcomissió Temps de Migdia i Acollida

SUBCOMISSIONS
CUINA 03-IMG_1980.JPG

TEMPS DE MIGDIA

EXTRAESCOLARS I CASALS

Notícies de la comissió