COMISSIÓ DE TEMPS DE LLEURE EDUCATIU

Des de les subcomissions de la Comissió de Temps de Lleure Educatiu es treballarà per ajudar a l'AFA en la coordinació i gestió dels serveis que s'ofereixen fora dels horaris lectius de l'escola, juntament amb la fundació que ofereix els serveis de monitoratge i menjador en aquests espais.

La Comissió de Temps de Lleure Educatiu es composa de 3 subcomissions:

  • Subcomissió Extraescolars

  • Subcomissió Casals

  • Subcomissió Temps de Migdia i Acollida

SUBCOMISSIONS

TEMPS DE MIGDIA

CASALS

EXTRAESCOLARS

Notícies de la comissió

 Carrer Roger de Flor 217, 08025, Barcelona