COMISSIÓ REIVINDICATIVA I BARRI

Des de la Comissió Reivindicativa i Barri treballem per defensar una escola pública de qualitat, inclusiva i de proximitat, vetllant, sobretot, perquè es respectin els drets de l'alumnat, docents i les famílies.

Col·laborem amb la resta de les Comissions per a traçar l'estratègia i el procés per a reivindicar aquells aspectes que es considerin necessaris, quan calgui.

Tenim interès en fer xarxa amb les altres entitats del barri implicades en l'educació i el benestar dels infants i de la comunitat; en aconseguir desamiantar l'entorn de l'escola de forma segura pels infants, equip docent , veïns i veïnes; i en defensar la pacificació de l’entorn escolar, prioritzant un entorn saludable i segur.

Englobem i tenim la següent composició:
- La pròpia Comissió Reivindicativa i Barri
- Grup de Treball Amiant
- Grup de Treball Entorn Escolar

Notícies de la comissió

 Carrer Roger de Flor 217, 08025, Barcelona