COMISSIÓ REIVINDICATIVA I BARRI

Des de la Comissió Reivindicativa i Barri treballem per defensar una escola pública de qualitat, inclusiva i de proximitat, vetllant, sobretot, perquè es respectin els drets de l'alumnat, docents i les famílies.

 

Col·laborem amb la resta de les Comissions per a traçar l'estratègia i el procés per a reivindicar aquells aspectes que es considerin necessaris, quan calgui. 

 

Tenim interés en fer xarxa amb les altres entitats del barri implicades en l'educació i el benestar dels infants i de la comunitat i en aconseguir desamiantar l'entorn de l'escola de forma segura pels infants, equip docent , veïns i veïnes.

Notícies de la comissió

 Carrer Roger de Flor 217, 08025, Barcelona