top of page
8a91b49e-6a20-4906-a011-52c6b2230587_edi
Comissió Reivindicativa i Barri

Des de la Comissió Reivindicativa i Barri treballem per defensar una escola pública de qualitat, inclusiva i de proximitat, vetllant, sobretot, perquè es respectin els drets de l'alumnat, docents i les famílies.

Col·laborem amb la resta de les Comissions per a traçar l'estratègia i el procés per a reivindicar aquells aspectes que es considerin necessaris, quan calgui.

Tenim interès en fer xarxa amb les altres entitats del barri implicades en l'educació i el benestar dels infants i de la comunitat i en aconseguir desamiantar l'entorn de l'escola de forma segura pels infants, equip docent , veïns i veïnes

Englobem i tenim la següent composició:

  • La pròpia Comissió Reivindicativa i Barri

  • Grup de Treball Amiant

Notícies de la comissió
bottom of page