Grup de treball Acollida famílies

Des del grup de treball d'Acolllda treballem per crear un espai d'acollida i benvinguda a les noves famílies, construint vincles i acompanyant-les en aquest pas tan important i motivant-les a implicar-se en la comunitat a través dels diversos grups de treball i comissions de l'AFA.

Notícies de la Subcomissió