top of page

Fums Nocius als entorns escolars (Ecologistes en Acció)

Ecologistes en Acció ha presentat l’informe Qualitat de l’aire als entorns escolars (https://www.ecologistasenaccion.org/290783/), que recull els resultats d’una campanya de ciència ciutadana en la qual s’ha mesurat diòxid de nitrogen (NO2) a 160 entorns escolars de 6 ciutats: Barcelona, Madrid, Granada, Murcia, Vigo i Xixón.


La campanya de mesurament es va realitzar entre gener i febrer del 2023, col·locant un parell de captadors passius de geometria plana a cadascuna de les ubicacions seleccionades. Els dispositius hi van estar tres setmanes, i posteriorment van ser enviats a un laboratori acreditat per analitzar-los.


A Barcelona s’han analitzat 35 entorns escolars i des de la Comissió d’Entorn Escolar vam col·laborar amb dos captadors situats davant la nostra escola.


Conclusions


L’organització ecologista denuncia que totes les escoles mostrejades (excepte una), superen el valor anual recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i arriben fins i tot a quadruplicar-lo en alguns casos.


Dels 35 entorns escolars de Barcelona:

  • Només 1 compleix les indicacions de l’OMS (inferior a 10 μg/m3): una escola situada en un carrer pacificat, sense cotxes.

  • Només 4 dels 35 centres baixen dels 20 μg/m3.

  • 23 centres (aprox. el 66%) fins i tot superen els 40 μg/m3, el valor límit legal actualment vigent. Seria el cas de l’escola 9 Graons.

  • Inclòs tres centres superen els 60 μg/m3.
L’informe destaca que hi ha una clara correlació entre els nivells de contaminació per NO2 i els entorns educatius amb més trànsit de les ciutats analitzades, i per tant es pot atribuir l’origen principal d’aquest contaminant a l’emissió de gasos de combustió de vehicles de motor. En contrast, els entorns escolars amb millor qualitat de l’aire corresponen a espais de vianants o amb baixa circulació d’automòbils, tot demostrant que el marge de millora és molt elevat.


Addicionalment, es recorda que la població infantil és especialment sensible a la contaminació atmosfèrica, degut a la seva elevada freqüència respiratòria, a la seva més gran exposició a l’ambient exterior i a la immaduresa dels seus sistemes respiratori i immunitari, essent el NO2 un actiu immunodepressor. Per això, es considera molt important monitoritzar la concentració de NO2 als entorns escolars, on la població infantil passa bona part de la seva vida.


Amb aquests resultats, des de la Comissió d’Entorn Escolar de l’AFA 9 Graons seguirem treballant i insistint en millorar l’entorn de l’escola, destacant la importància de reduir els carrils de circulació i el trànsit motoritzat tant al carrer Rosselló com en el carrer Roger de Flor.

39 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page