top of page
Foto cami troncs 2021.jpeg
Grup de Treball Accions Pati

El Grup de Treball d’ Accions Pati és un grup de treball mixt (membres de l’AFA, docents i Equip Directiu) organitzat dins de la Comissió Pedagògica-Sostenibilitat i que també forma part del Projecte Escoles + Sostenibles de l’Escola 9 Graons.

 

Dins el grup de treball pati es realitzen reunions amb l’Equip Directiu i/o representant docent per conèixer les necessitats immediates del nostre pati i reunions internes amb els membres del grup de treball per assolir els objectius establerts.

 

S’assisteix a les reunions mensuals de la Junta i Comissions de l’AFA a través de la vocal de la Comissió de Sostenibilitat, que acull aquest grup de treball. Els Objectius Generals del grup de treball Accions Pati són:

 

  • Realitzar el manteniment dels elements del pati que estan en mal estat o cal revisar.

  • Repensar elements del pati per millorar i/o construir les zones de joc o tipologies de joc que s’hi desenvolupen.

  • Proposar a l’escola solucions per les necessitats que sorgeixin al pati en cada curs i/o gestionar pressupostos amb els proveïdors, si és necessari.

  • Aconseguir materials reutilitzats/reciclats per incorporar com a nous elements de joc al pati o per substituir els existents.

Notícies del Grup de treball
bottom of page