GRUPS DE TREBALL ITINERANTS

DIns la Comissió Pedagògica aniran existint diferents grups de treball itinerants, en funció de les necessitats de l'equip directiu o docent o les propostes de l'AFA.

Notícies dels Grups de Treball d'Experts Itinerants

 Carrer Roger de Flor 217, 08025, Barcelona